Mikroskopowe badanie na grzyby

Krew zaczęto poddawać oględzinom niedługo po wynalezieniu pierwszego mikroskopu, jednak na rozpropagowaniu tej metody badawczej zaważył dopiero wzrost wielkości powiększenia. Optyczne badanie na grzyby zwyczajnie nie mogłoby się obyć bez udziału wysokiej jakości mikroskopu, dlatego warto przyjrzeć mu się z bliska.

Mikroskop a krew

Nowoczesne mikroskopy optyczne umożliwiają wykorzystywanie zarówno światła dziennego, jak i sztucznego. Choć do pewnego momentu największą popularnością cieszyły się aparaty wyposażone w dolne lub górne kondensory (koncentratory światła), obecnie do celów badania żywej kropli krwi służą głównie mikroskopy o snopie światła równoległym do badanej próbki. Dzięki ich zastosowaniu, uzyskuje się bardziej precyzyjny obraz procesów zachodzących w przestrzeni osocza.

Mikroskopy używane przez diagnostów przeprowadzających przykładowe badania na grzyby muszą dysponować odpowiednio dużym powiększeniem. Dla urządzeń operujących światłem widzialnym maksymalna granica powiększenia będzie przebiegała na poziomie 1500x, ponieważ wyższe wartości są zarezerwowane dla mikroskopów ultrafioletowych.

Mikroskopy wykorzystywane w profesjonalnych placówkach medycznych są też najczęściej wyposażone w kamerę (przykładowo w Panaceum bazujemy na technologii Full HD). Obraz próbki jest widoczny na ekranie komputera, dzięki czemu pacjent ma możliwość współuczestniczenia w badaniu, a nawet uzyskania kopii nagrania.

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż cyfrowy sposób archiwizacji historii choroby jest również korzystny z punktu widzenia lekarza. Ma on bowiem możliwość doraźnej oceny poszczególnych stadiów choroby w trakcie całego okresu leczenia.

Najszybsze badanie na grzyby

Jako że na wyniki standardowych badań mykologicznych trzeba zwykle czekać minimum 10 dni albo dłużej, w pierwszej fazie rozpoznania grzybicy ogólnoustrojowej zaleca się przeprowadzenie badania na grzyby metodą mikroskopową. Stwierdzenie obecności (lub braku) grzybów we krwi następuje już po 45 minutach, dzięki czemu można rozpocząć ewentualne leczenie w trybie natychmiastowym. Dlaczego należy obawiać się skutków nieleczonej kandydozy?

Choć z pozoru zdaje się być schorzeniem niegroźnym, może ona doprowadzić do trwałego uszczerbku funkcjonowania wielu ośrodków mózgu, zaatakować układ kostny lub przyczynić się do rozwoju sepsy. Oczywiście w międzyczasie nie obędzie się bez pomniejszych bolączek, które skutecznie utrudnią życie chorego.

Migreny, ustawiczne przeziębienia (związane z obniżoną odpornością), zaburzenia pracy jelit, stany zapalne mięśni i stawów, zmiany skórne oraz wahania nastrojów to tylko nieliczne z możliwych skutków destrukcyjnej działalności drożdżaków z rzędu Candida albicans.

Powrót do zdrowia

Badanie na grzyby stanowi podstawę do rozpoczęcia skomplikowanego procesu przywracania organizmowi naturalnej równowagi. Jako że kandydozę jedynie w części przypadków udaje się wyleczyć przy użyciu tradycyjnych środków farmakologicznych, do głosu coraz częściej dochodzą metody naturalne. Jedną z nich jest stosowana w warszawskim Panaceum ozonoterapia, wykorzystująca lecznicze właściwości mieszanki tlenowo-ozonowej.

Ponadto w naszym centrum leczenia grzybicy można uzyskać porady, w jaki sposób należy dbać o zdrowie, by ustrzec się nawrotów choroby. Niezmiennie proponujemy też Pacjentom zwrócenie się ku wyznawanej przez nas samych filozofii życia w stylu fit.

Opiera się ona na:

  • stosowaniu zbilansowanej diety,
  • częstym podejmowaniu aktywności fizycznej,
  • regularnym przechodzeniu badań kontrolnych.

Prócz wykrywania grzybów, badania laboratoryjne pozwalają m.in. na ocenę krwi pod kątem obecności pasożytów, toksyn i złogów cholesterolu. Służą też określaniu stopnia zakwaszenia organizmu oraz jego ogólnej kondycji. Stanowią więc doskonałą metodę wczesnego wykrywania chorób wielu kategorii, o której warto pamiętać w razie zaobserwowania u siebie zespołu objawów o bliżej niesprecyzowanym podłożu.

Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu