Jak rozpoznać zakwaszenie organizmu?

Konsumując nagminnie wysoko przetworzone produkty żywieniowe, zaburzamy równowagę kwasowo-zasadową naszych płynów wewnętrznych. Rodzi się więc pytanie, jak rozpoznać zakwaszenie organizmu, zanim doprowadzi ono do niepożądanych, niejednokrotnie nieodwracalnych zmian chorobowych? Istnieje na to kilka sprawdzonych metod.

Zakwaszenie organizmu – bolączka cywilizacyjna

Życie w ciągłym biegu, które pociąga za sobą niewłaściwy dobór diety przyczynia się do zakwaszenia organizmu przeciętnego Kowalskiego w stopniu powodującym zagrożenie dla powstania znacznie bardziej niesprzyjających procesów. Objawami zakwaszenia organizmu są np. zmęczenie, senność, zmienność nastroju, problemy z koncentracją, wypadanie włosów, nawracające infekcje wirusowe oraz bakteryjne.

W dłuższej perspektywie zakwaszenie organizmu może doprowadzić do zmian na tle miażdżycowym, wywoływać cukrzycę, osteoporozę, udary, a w skrajnych przypadkach nawet nowotwory. Udowodniono bowiem naukowo, że zakwaszony płyn międzykomórkowy, blokujący dostęp tlenu, sprzyja rozwojowi komórek rakowych.

Najbardziej oczywisty symptom zakwaszenia organizmu stanowi jednak nadwaga. Często jest ona traktowana jako naturalna pochodna przyjmowania pokarmów bazujących na tłuszczach i cukrach, a tym samym bagatelizowana. Choć nadwaga sama w sobie ma niekorzystny wpływ na pracę organów wewnętrznych, jako niewłaściwie zinterpretowany efekt zakwaszenia organizmu może nieść wraz z sobą o wiele groźniejsze konsekwencje.

Jak rozpoznać zakwaszenie organizmu profesjonalnymi środkami?

Właściwy poziom kwasowo-zasadowy krwi powinien utrzymywać się na poziomie 7,35 – 7,45, zaś poziom pH moczu w granicach 6,5 – 7,5. Odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać zakwaszenie organizmu mogłaby się więc teoretycznie zawierać w zakupie zestawu papierków lakmusowych i przebadaniu próbki własnego moczu.

Warto jednak pamiętać, że wyniki uzyskane w warunkach domowych będą dalece mniej precyzyjne niż wyniki badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzanie podobnych testów we własnym zakresie wiąże się też z dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu technicznego w momencie pobierania próbki lub postawienia diagnozy sprzecznej ze stanem faktycznym.

Badania laboratoryjne, na podstawie których określa się stopień zakwaszenia organizmu dzielą się na dwie kategorie: tradycyjne i nowoczesne. Do tradycyjnych zaliczymy gazometrię, polegającą na pobraniu od pacjenta krwi tętniczej (rzadko krwi żylnej ) i zbadaniu jej pod kątem obowiązującej normy pH. Wyniki gazometrii zawierają również szereg innych istotnych informacji, dotyczących m.in. saturacji, zawartości dwutlenku węgla w osoczu, ciśnienia parcjalnego tlenu i stężenia wodorowęglanów.

Jak rozpoznać zakwaszenie organizmu metodą nieco bardziej nowoczesną (i mniej bolesną)? Służy do tego test żywej kropli krwi, pobieranej z palca pacjenta. Sprowadza się on do obserwacji próbki pod mikroskopem dużej rozdzielczości. Choć wyniki są uzyskiwane po zaledwie 45 minutach, zawierają one znacznie szersze spektrum danych niż wyniki gazometryczne. Na podstawie badań żywej kropli krwi określa się bowiem nie tylko stopień zakwaszenia organizmu, ale także diagnozuje obecność grzybów, toksyn, złogów stresu i podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi.

Mikroskopowe badanie krwi, przeprowadzane w Panaceum w Warszawie, stanowi wstęp do określenia metody regulowania poziomu pH w organizmie Pacjenta. Nad doborem naturalnej metody zwalczania nadmiernej kwasowości czuwają dietetycy, zaangażowani na co dzień w opracowywanie programów żywieniowych dla osób z najróżniejszych grup wiekowych, obarczonych wielorakimi schorzeniami.

Wiemy doskonale, jak rozpoznać zakwaszenie organizmu, jak leczyć jego skutki i wreszcie jak zapobiegać jego nawrotom. Zachęcamy do odwiedzenia naszej placówki!

W kolejnej publikacji rozwiniemy temat zakwaszenia organizmu, badań z nim związanych oraz diety zapewniającej utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Zapraszamy do lektury!

Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu