Czy skuteczne odchudzanie może być łatwe?

Skuteczne odchudzanie i łatwe odchudzanie wydają się od siebie dalekie. Wszyscy wiemy jak wiele wysiłku i wyrzeczeń kosztuje zrzucenie nawet kilku zbędnych kilogramów. Aczkolwiek, pomimo że odchudzanie nigdy nie będzie łatwe, pojęcia te łączy pewna i to całkiem namacalna relacja – skuteczne odchudzanie może być łatwiejsze niż dotychczas, dzięki współczesnej wiedzy o tym procesie i jej wykorzystaniu, a także dzięki technologicznym pomocom, jakimi się obecnie posługujemy.

Na czym polega skuteczne odchudzanie?

Oczywiście nie ma tu żadnej definicji. Skuteczne odchudzanie można jednak opisać poprzez efekty, jakie uzyskuje się dzięki staraniom zrzucenia zbędnych kilogramów. Tutaj również jednak skuteczne odchudzanie staje się pojęciem względnym, gdyż im większa masa, tym mniej zauważalne efekty, pomimo faktu, iż mogą być znaczące. Wydaje się, że jedynym więc wymiernym efektem skutecznego odchudzania staje się waga, którą w procesie odchudzania tracimy.

Współtowarzyszy temu jednak:

  • poprawa samopoczucia – które w czasie odchudzania może mieszać się ze zniechęceniem skojarzonym z samozaparciem i wysiłkiem, jednak ostatecznie, zadowolenie z własnych działań wybija się na pierwszy plan,
  • fakt, iż czasem przy niewielkim spadku masy ciała możemy poczuć się lepiej, gdy dieta jest profesjonalna i służy nie modelowaniu sylwetki, a poprawie stanu zdrowia – w tym wypadku skuteczność odchudzania jest definiowana poprzez poprawę funkcjonowania organizmu.

Zatem wobec powyższego i podsumowując, skuteczne odchudzanie polega na osiągnięciu założonych wcześniej celów – utraty określonej wagi ciała i/lub poprawy stanu zdrowia i nie dotyczy łatwości, z jaką się do nich dochodzi. Skuteczne odchudzanie łatwym jednak może być.

Na czym polega łatwe odchudzanie?

Łatwe odchudzanie bowiem i zachęca, i nie zniechęca. Warunkuje je właśnie wymieniana wcześniej wiedza i technologia, a należą do nich:

  • profesjonalna wiedza z zakresu dietetyki – co jest niemal bezwzględną koniecznością w procesie odchudzania chociażby przez zachodzące w ciele, w czasie odchudzania, zmiany metaboliczne, które warunkują skuteczność wszystkich podejmowanych starań,
  • profesjonalna wiedza na temat funkcjonowania organizmu – która pozwala na wytyczenie realnych celów odchudzania; z wiedzy o człowieku wynika np. iż istnieją czasowe granice spalania tłuszczu, których fizycznie nie da się przekroczyć, przez co bardzo istotne stają się badania stanu wyjściowego organizmu i określenie na tej podstawie odpowiedniej diety, suplementacji i ćwiczeń,
  • dodatkowe, profesjonalne badania – które pozwalają m.in. dokonać oceny strukturalnej i funkcjonalnej metabolizmu, wykryć nietolerancję pokarmową, stwierdzić relację między masą mięśniową a tkanką tłuszczową,
  • i elektrostymulacja mięśni EMS – dzięki której łatwe odchudzanie staje się faktem, a daje możliwość wykonywania krótkich ćwiczeń, które dzięki zastosowanej technologii są odpowiednikiem wielogodzinnych ćwiczeń na siłowni, natomiast zastosowane mogą być nawet w problemach zdrowotnych i w każdej pozycji ciała – również wobec osób, które nie mogą poruszać się na nogach.

Skuteczne i łatwe odchudzanie to zatem fakt, jeśli „łatwe” interpretujemy jako: oszczędność czasu poświęcanego na ćwiczenia fizyczne, niewielki wysiłek podczas ćwiczeń fizycznych będący odpowiednikiem forsownego treningu, brak konieczności głodzenia się dzięki optymalnie dobranej diecie, a także indywidualnie dobraną, dzięki przeprowadzonym badaniom, suplementację.

Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu