przycisk umów wizytę Panaceum

Nowoczesne badania diagnostyczne w Warszawie

Nowoczesne badania diagnostyczne w Centrum Panaceum w Warszawie obejmują bardzo szeroką gamę czynności podzielonych ze względu na: cel, rodzaj diagnostyki, zastosowane odczynniki, oprzyrządowanie, zakres wykonywanych badań laboratoryjnych, a nawet zatrudnionych pracowników – od specjalistów analityki medycznej do zasłużonych na tym polu naukowców.

Badania diagnostyczne – rodzaje laboratoriów

Przez wzgląd na ilość tych czynników każde laboratorium różni się od innych, przy czym podstawowe różnice dotyczą zakresu świadczonych usług. Mamy więc laboratoria ogólne, zwykle duże, wykonujące pełny zakres usług i te mniejsze, lecz nierzadko wysoko wyspecjalizowane w kierunku wykonywania określonych badań.

W podziale formalnym, który podkreśla wykorzystywanie nowoczesnych metod diagnostycznych, wyróżnia się następujące ich rodzaje (% oznacza ich ogólną ilość – dane z 2008 roku):

 • laboratoria kliniczne (39,9%),
 • uniwersytety (28,4%),
 • ośrodki referencyjne (11,9%),
 • instytuty badawcze (8,2%),
 • laboratoria zdrowia publicznego (7,8%),
 • i inne placówki (3,7%).

W Warszawie badania diagnostyczne przeprowadzane są we wszystkich z wymienionych ośrodków. Wpływa na to wielkość miasta i fakt, że im jest ono większe, tym więcej w nim ośrodków naukowych, a tym samym najwięcej nowoczesnego sprzętu, a także, nie tylko w nich, pracują najwyżej wykwalifikowani analitycy.

Cechy nowoczesnych badań diagnostycznych (Warszawa jako przykład)

Wraz z rozwojem badań diagnostycznych wyłaniały się również cechy, dzięki którym można ocenić – co zaskakujące „przyjazność” laboratoriów (dla pracowników i pacjentów), poprzez którą definiuje się jej nowoczesność, a jedną z najważniejszych zmiennych jest tutaj oszczędność czasu pracy. Składa się na to m. in. fakt, że pacjent otrzymuje szybko wyniki oraz iż są one wysoce wiarygodne, nowoczesny sprzęt natomiast służy właściwie wyłącznie wygodzie pracowników.

Do podstawowych cech definiujących nowoczesne laboratorium należą:

 • szybkość uzyskiwanych wyników – skrócona głównie dzięki zastosowaniu w diagnostyce komputerów,
 • ograniczone manipulacje próbkami,
 • oznaczalność i wykrywalność jest na tym samym poziomie lub niższym od stosowanych wcześniej,
 • zapewnienie powtarzalności i odtwarzalności wyników,
 • zapewnienie precyzji i dokładności testów,
 • łatwa aplikacja,
 • niskie koszty badania pojedynczej próbki,
 • oraz uwzględnienie wykrywania drobnoustrojów trudnych w hodowli i wolno rosnących.

Laboratoria zdrowia publicznego

Każda przychodnia, placówka leczenia, centra zdrowia i inne, współpracują z jakimś laboratorium diagnostycznym. Ośrodki kliniczne i uniwersyteckie, przy których zazwyczaj prowadzone są również szpitale, korzystają z własnych. Większość jednak poradni zleca badania mniejszym laboratoriom, nierzadko ośrodkom prywatnym. Jako że liczba pacjentów jest wszędzie duża jest to stosunkowo wygodne.

Idealnym jednak rozwiązaniem, nierzadko stosowanym przez przychodnie lekarskie, jest prowadzenie własnego laboratorium diagnostycznego. Dzięki temu spełniony zostaje podstawowy warunek nowoczesnych badań diagnostycznych – szybkość uzyskanych wyników, dzięki czemu lekarz nierzadko może ocenić stan chorego zaledwie w ciągu godziny od pierwotnej wizyty pacjenta w gabinecie.

Zapraszamy też do naszego punktu pobrań w Warszawie, przy ul. ul. Siennej 86/129, gdzie mogą Państwo wykonać:

5/5 - (1 vote)
Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu