przycisk umów wizytę Panaceum

Płytki krwi (trombocyty) niskie lub podwyższone

Czym są płytki krwi

„Płytki krwi” odnoszą się do małych, okrągłych komórek krwi zwanych płytkami (trombocytami). Płytki krwi są jednym z trzech głównych rodzajów komórek krwi, obok czerwonych krwinek (erytrocytów) i białych krwinek (leukocytów).

Płytki krwi, zwane również trombocytami, są produkowane w szpiku kostnym. Szpik kostny jest miękkim, gąbczastym tkankowym wnętrzem kości, w którym zachodzi produkcja różnych komórek krwi, w tym erytrocytów (czerwonych krwinek), leukocytów (białych krwinek) i trombocytów.

Proces wytwarzania krwinek, nazywany hematopoezą, obejmuje różnicowanie komórek macierzystych w dojrzałe komórki krwi. Trombocyty rozwijają się z dużych komórek nazywanych megakariocytami. Te megakariocyty są obecne w szpiku kostnym i mają zdolność do uwalniania fragmentów cytoplazmy, które stają się płytkami krwi.

Gdy megakariocyty uwalniają fragmenty cytoplazmy, te fragmenty, czyli płytki krwi, dostają się do krążenia krwi. Płytki krwi są małe, płaskie i okrągłe, a ich główną funkcją jest uczestniczenie w procesach krzepnięcia krwi.

W organizmie dorosłego człowieka proces produkcji krwinek, w tym płytek krwi, zachodzi na bieżąco, aby utrzymać odpowiednią liczbę i funkcję komórek krwi. Normalny zakres liczby płytek krwi (trombocytów) u zdrowego dorosłego człowieka mieści się zazwyczaj w przedziale od 150 000 do 450 000 płytek na mikrolitr krwi (ta liczba może nieznacznie różnić się w zależności od laboratorium i stosowanych metod pomiarowych). W przypadku pewnych schorzeń, takich jak chociażby niektóre choroby szpiku kostnego, może dojść do zaburzeń w produkcji płytek krwi.

Płytki krwi pełnią kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi, który jest istotny dla zatrzymywania krwawień. Kiedy naczynie krwionośne jest uszkodzone, płytki krwi przylegają do uszkodzonego obszaru, uwalniają substancje chemiczne i tworzą tzw. „korek płytkowy”, który pomaga zatamować krwawienie.

Istnieje kilka stanów, które mogą wpływać na ilość lub funkcję płytek krwi:

 1. Trombocytoza: Zwiększona liczba płytek krwi, co może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak infekcje, stan zapalny, choroby szpiku kostnego lub niektóre choroby krwi.
 2. Trombocytopenia: Zmniejszona liczba płytek krwi, co może być wynikiem chorób szpiku kostnego, autoimmunologicznych zaburzeń, czy działania niektórych leków.
 3. Zaburzenia krzepnięcia: Mogą one wpływać na zdolność płytek do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania właściwego procesu krzepnięcia.

Badanie płytek krwi jest często wykonywane w ramach rutynowych badań krwi. Warto zauważyć, że interpretacja wyników powinna być dokonana przez lekarza, który uwzględni całościową historię zdrowotną pacjenta i ewentualne objawy kliniczne.

Jak płytki krwi koordynują i regulują homeostazę?

Płytki krwi odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu poprzez udział w procesie krzepnięcia krwi. Proces ten jest skomplikowanym systemem składającym się z kilku etapów, a płytki pełnią istotną funkcję w dwóch z nich: adhezji i agregacji.

 1. Adhezja: Kiedy naczynie krwionośne zostaje uszkodzone, płytki reagują na sygnały chemiczne uwalniane z uszkodzonego miejsca. W rezultacie płytki zaczynają przylegać do ściany naczynia krwionośnego, co jest nazywane adhezją. Proces ten wymaga współpracy różnych czynników, w tym białek adhezyjnych.
 2. Agregacja: Po przyleganiu do uszkodzonego obszaru, płytki zaczynają agregować, czyli łączyć się ze sobą. Ten proces jest mediowany przez substancje chemiczne takie jak tromboksan i ADP (adenozynodifosforan). Agregacja prowadzi do tworzenia „korka płytkowego”, który pomaga zatamować krwawienie.
 3. Uwalnianie czynników wzmacniających krzepnięcie: Płytki krwi uwalniają również różne substancje chemiczne, takie jak czynniki wzmacniające krzepnięcie, które wspomagają procesy dalszego krzepnięcia, w tym przekształcanie fibrynogenu w fibrynę, co stabilizuje skrzep krwi.

Powyższe procesy składają się na homeostazę krwi, czyli utrzymanie równowagi między krwawieniem a krzepnięciem. Jest to kluczowe, aby organizm mógł reagować na uszkodzenia naczyń krwionośnych i utrzymywać płynność krwi, jednocześnie zapobiegając nadmiernej utracie krwi w wyniku urazów czy innych schorzeń. Płytki krwi są więc istotnym elementem tego skomplikowanego systemu regulacyjnego.

Płytki krwi podwyższone – jakie są przyczyny nadpłytkowości?

Podwyższona liczba płytek krwi, zwana nadpłytkowością lub trombocytozą, może mieć różne przyczyny. Warto zaznaczyć, że tylko lekarz może dokładnie zdiagnozować przyczyny nadpłytkowości na podstawie pełnej oceny stanu zdrowia pacjenta, historii medycznej oraz wyników badań laboratoryjnych. Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych przyczyn nadpłytkowości:

 1. Infekcje: Pewne infekcje, zwłaszcza te wywołane bakteriami lub wirusami, mogą prowadzić do zwiększonej produkcji płytek krwi.
 2. Stan zapalny: Ogólny stan zapalny w organizmie, na przykład w wyniku chorób reumatycznych czy zapalnych chorób jelit, może być związany z nadpłytkowością.
 3. Choroby układu krwiotwórczego: Niektóre choroby szpiku kostnego, takie jak mieloproliferacyjne choroby nowotworowe, mogą prowadzić do nadprodukcji płytek krwi.
 4. Choroby śledziony: Śledziona jest ważnym narządem w regulacji liczby płytek krwi. Usunięcie śledziony (splenektomia) lub choroby śledziony mogą wpływać na wzrost liczby płytek krwi.
 5. Stan po usunięciu śledziony: U pacjentów po splenektomii (usunięciu śledziony) może wystąpić nadpłytkowość.
 6. Nowotwory: Niektóre nowotwory, zwłaszcza guzy szpiku kostnego, mogą prowadzić do nadpłytkowości.
 7. Przewlekłe krwawienia: Przewlekłe krwawienia, takie jak towarzyszące chorobom wrzodowym lub krwawieniom z przewodu pokarmowego, mogą być związane z nadpłytkowością.
 8. Przyjmowanie niektórych leków: Niektóre leki, takie jak kortykosteroidy, mogą zwiększać liczbę płytek krwi.

W przypadku stwierdzenia nadpłytkowości, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia przyczyn oraz ewentualnego leczenia. Samo zidentyfikowanie przyczyny nadpłytkowości może być trudne, dlatego profesjonalna ocena medyczna jest kluczowa.

Płytki krwi obniżone – jakie są przyczyny małopłytkowości (trombocytopenii)?

Małopłytkowość, zwana także trombocytopenią, oznacza obniżoną liczbę płytek krwi. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn tego stanu, które mogą obejmować zarówno czynniki produkcyjne, jak i niszczenie płytek. Poniżej przedstawiamy kilka możliwych przyczyn trombocytopenii:

 1. Choroby szpiku kostnego: Zaburzenia szpiku kostnego, takie jak aplazja szpiku kostnego, białaczki, czy mielodysplazje, mogą prowadzić do zmniejszonej produkcji płytek krwi.
 2. Niszczenie płytek krwi: Autoimmunologiczne choroby, takie jak małopłytkowość immunologiczna (ITP), prowadzą do tego, że układ odpornościowy niszczy własne płytki krwi.
 3. Choroby wątroby: Choroby wątroby, takie jak marskość wątroby czy zespół wątroby pourazowej, mogą wpływać na produkcję płytek krwi.
 4. Choroby śledziony: Zwiększone niszczenie płytek krwi może występować w wyniku chorób śledziony.
 5. Niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego: Niedobory tych witamin mogą wpływać na produkcję płytek krwi.
 6. Choroby układu odpornościowego: Pewne choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów, mogą wpływać na liczbę płytek krwi.
 7. Infekcje wirusowe: Niektóre wirusy, takie jak wirus HIV czy wirus zapalenia wątroby, mogą prowadzić do trombocytopenii.
 8. Choroby krwi: Pewne rodzaje anemii hemolitycznej lub chłoniaków mogą wpływać na poziom płytek krwi.
 9. Leki: Niektóre leki, takie jak cytostatyki, antybiotyki czy leki przeciwzapalne, mogą prowadzić do trombocytopenii jako skutek uboczny.

Jeśli masz obniżoną liczbę płytek krwi, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu dokładnej diagnozy i ustalenia przyczyny trombocytopenii. Leczenie trombocytopenii zależy od przyczyny i może obejmować zarówno leczenie podstawowej choroby, jak i specyficzne środki mające na celu zwiększenie liczby płytek krwi.

Płytki krwi a odporność i stan zapalny

Płytki krwi, pierwotnie znane z roli w procesie krzepnięcia, odgrywają także ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej oraz w stanach zapalnych:

 • Odporność: Płytki krwi uczestniczą w procesie zapalnym i odpowiedzi immunologicznej. Po pierwsze, płytki mają zdolność do przylegania do komórek immunologicznych, takich jak leukocyty, co może modulować odpowiedź immunologiczną. Po drugie, płytki mają zdolność do przenoszenia różnych czynników immunologicznych, takich jak cytokiny, które są kluczowe dla komunikacji między komórkami układu immunologicznego.
 • Stan zapalny: Podczas stanu zapalnego, płytki krwi mogą ulegać aktywacji. Aktywowane płytki uwalniają różne substancje, w tym tromboksan, ADP (adenozynodifosforan), oraz czynniki wzmacniające krzepnięcie. Te substancje pomagają w procesie naprawy uszkodzeń tkanek i utrzymaniu homeostazy, ale jednocześnie mogą przyczyniać się do stanu zapalnego.
 • Interakcje z leukocytami: Płytki mogą mieć interakcje z różnymi populacjami leukocytów, co wpływa na funkcję układu immunologicznego. Na przykład, płytki mogą przyciągać neutrofile, które są kluczowe w odporności na bakterie, i współuczestniczyć w procesach fagocytozy.
 • Regulacja procesów immunologicznych: Płytki krwi mogą wpływać na regulację procesów immunologicznych przez udział w tworzeniu kompleksów immunologicznych i regulację aktywacji komórek immunologicznych.

W skrócie, płytki krwi są bardziej niż tylko elementem procesu krzepnięcia – odgrywają aktywną rolę w procesie immunologicznym i zapalnym. Ich interakcje z różnymi komórkami i cząstkami układu immunologicznego są częścią złożonej sieci sygnałowej, która reguluje odpowiedź organizmu na stres, infekcję i uszkodzenia. W pewnych warunkach, takich jak autoimmunologiczne choroby czy przewlekłe stany zapalne, aktywacja płytek krwi może być nieprawidłowa i przyczyniać się do patologii.

Jakie badania krwi warto wykonać?

Badania krwi mogą dostarczyć informacji na temat liczby płytek krwi oraz innych parametrów związanych z układem krzepnięcia. Przedstawimy kilka podstawowych badań krwi, które mogą być przydatne w kontekście oceny płytek krwi i związanych z nimi stanów:

 1. Pełna morfologia krwi (CBC): To podstawowe badanie krwi, które obejmuje ocenę liczby krwinek, takich jak czerwone i białe krwinki, a także płytek krwi. CBC może dostarczyć informacji na temat ewentualnej trombocytopenii (obniżonej liczby płytek) lub trombocytozy (podwyższonej liczby płytek).
 2. Odczyn krwi (PT/INR): To badanie ocenia czas krzepnięcia krwi i jest przydatne w monitorowaniu funkcji osocza krwi. Jest szczególnie istotne u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe.
 3. Aktywowany czas częściowej tromboplastyny (APTT): Badanie to mierzy czas, który jest potrzebny, aby krew zetnąła się w obecności substancji aktywującej. Jest używane do oceny funkcji szlaku wewnętrznego układu krzepnięcia.
 4. Badanie czasu krwawienia: Mierzy czas potrzebny na zakończenie krwawienia po nacięciu skóry. Jest to jedno z prostych badań krwi, które może dostarczyć informacji o funkcji płytek krwi.
 5. Badania na obecność przeciwciał anty-płytkowych (anty-PLT): W przypadku podejrzenia małopłytkowości immunologicznej (ITP), można zlecić badania na obecność przeciwciał, które mogą atakować płytki krwi.
 6. Badania na obecność markerów hematologicznych: W przypadku podejrzenia chorób krwi, takich jak białaczki czy chłoniaki, mogą być zlecane badania specyficzne dla tego rodzaju schorzeń.

Powyższe badania krwi to jedynie przykłady i konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia odpowiednich badań w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz podejrzenia lekarza dotyczącego ewentualnych schorzeń związanych z płytkami krwi. Interpretacja wyników powinna być dokonana przez wykwalifikowanego lekarza, który weźmie pod uwagę całościową sytuację kliniczną pacjenta.

Badania laboratoryjne w Warszawie

Badania laboratoryjne w Warszawie wykonasz szybko, bezpiecznie i w konkurencyjnej cenie w Centrum Zdrowia Panaceum!

Umów wizytę

*Wszystkie artykuły medyczne prezentowane na stronie są zgodne z wiedzą medyczną, ale żaden nie może być traktowany jako diagnoza lekarska, lecz wyłącznie jako materiał edukacyjny. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.
5/5 - (1 vote)
Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu