przycisk umów wizytę Panaceum

Morfologia krwi w Warszawie

Morfologia krwi prywatnie w Warszawie może zostać wykonana zarówno na zlecenie przez lekarza, jak i bez niego. Nierzadko poza wykonywaniem badań okresowych czy podczas leczenia się sami chcemy ocenić swój stan zdrowia, a nic lepiej temu nie służy właśnie od badania krwi.

Wyniki badań są jednak zbyt skomplikowane, by samemu je odczytać, stąd też nasza chęć pomocy w tym zakresie.

Czego możemy się dowiedzieć z badania morfologii krwi?

Przede wszystkim dzięki badaniom laboratoryjnym krwi zyskujemy wiedzę ogólną o pracy całego organizmu. Każda substancja chemiczna, wszystkie tkanki, hormony czy enzymy znajdujące się w niej posiadają swoją normę, której przekroczenie jest sygnałem niekorzystnych zmian w pracy narządów wewnętrznych.

Do najważniejszych składników krwi w skojarzeniu z chorobami, gdy zachodzą w nich zmiany, należą:

 1. TIBC – skrót odnoszący się do zdolności wiązania żelaza; normy dla kobiet to 40-80 μmol/l (223-446 μg/dl), dla mężczyzn 45-70 μmol/l (251-391 μg/dl); przekroczenie tych wartości najczęściej ma miejsce w: nowotworach, zespole nerczycowym, zakażeniach oraz hemosyderozie i hemochromatozie,
 2. HCT – hematokryt mówiący o objętości relacji krwinek czerwonych do osocza; norma dla kobiet to 37-47%, dla mężczyzn 42-52%, zmiany wskazują m. in. na: niedokrwistości, choroby płuc, nowotwory nerek, zapalenie otrzewnej, hemolizę, chorobę szpiku i inne,
 3. HGB (Hb) – hemoglobina transportująca tlen; norma dla kobiet to 11,5-16,0 g/dl (7,2-10,0 mmol/l), dla mężczyzn 12,5-18,0 g/dl (7,8-11,3 mmol/l), zmiany dotyczą głównie niedokrwistości,
 4. FER – ferrytyna (magazynuje żelazo); norma dla kobiet to 12-150 µg/l, dla mężczyzn 15-200 µg/l, o chorobach świadczy zwiększony poziom ferrytyny, m. in. o: uszkodzeniu lub nowotworze wątroby, zapaleniu stawów, niedokrwistości i innych,
 5. WBC – leukocyty odpowiedzialne za ochronę organizmu; norma dla obu płci to 4,0-10,8 x 109/l, podwyższenie ilości leukocytów świadczy o stanach zapalnych i chorobach, w tym nowotworach, obniżenie o: grypie, WZW, odrze, HIV, hipoplazji, aplazji i wielu innych,
 6. BASO – bazocyty również pełnią funkcje ochronną; norma to 0-0,2 x 109/l, zmiany stężenia wskazują na alergie, białaczkę, stany zapalne i inne,
 7. EOS – eozynocyty (funkcja ochronna); norma 0-0,45 x 109/l, zmiany wskazują na: alergie, zapalenia, posocznicę, dur brzuszny i inne,
 8. NEUT – neutrocyty (funkcja ochronna); norma 1,8-7,7 x 109/l, zmiany wskazują na: zakażenia, nowotwory, krwotoki, choroby metaboliczne i inne,
 9. LYMPH – limfocyty (funkcja ochronna); norma 1,0-4,5 x 109/l, zmiany wskazują na: chłoniaki, krztusiec, odrę, świnkę, zakażenia wirusowe i inne,
 10. MONO – monocyty (funkcja ochronna); norma 0-0,8 x 109/l, zwiększenie następuje w: infekcjach, kile, gruźlicy, przy urazach, w nowotworach i innych chorobach,
 11. RBC – erytrocyty transportujące tlen; norma dla kobiet to 4,2-5,4 x 1012/l, dla mężczyzn 4,7-6,1 x 1012/l, zmiany występują w bardzo wielu chorobach, w tym w uzależnieniach,
 12. PLT – płytki krwi odpowiedzialne za krzepnięcie; norma dla obu płci 130-450 x 109/l, zmiany wskazują na: stany zapalne, choroby śledziony, ciążę, nowotwory i wiele innych,
 13. OB – opad krwinek czerwonych; norma dla obu płci od 8 do 20 mm/h, zmiany sugerują alergię, niedokrwistość, nowotwory, infekcje i wiele innych,
 14. RET – retikulocyty (młode erytrocyty), norma 3-15 ‰ w osoczu, zmiany wskazują na: niedokrwistość, krwotoki i inne skojarzone stany,
 15. RDW – rozkład objętości krwinek czerwonych; norma to 11,5-14,5 %, zmiany w jej zakresie wskazują na: anemię, niedokrwistość, choroby wątroby,
 16. MCV – objętość krwinek czerwonych, norma dla kobiet to 81-99 fl, dla mężczyzn 80-94 fl, jej zmiany wskazują na: niedobory pokarmowe, choroby wątroby, tarczycy i wiele innych,
 17. MCH – średnia zawartość hemoglobiny; norma to 27-31 pg, zmiany głównie wskazują na niedokrwistość,
 18. MCHC – średnie stężenie hemoglobiny; norma to 33-37 g/dl, zmiany świadczą o: zaburzeniach wodno-elektrolitowych i niedokrwistości,
 19. TRF – transferryna (nośnik żelaza); norma to 223-446 µg/dl dla kobiet, dla mężczyzn 251-391 µg/dl, zmiany występują w ciąży (naturalnie), podczas stosowanie estrogenów oraz w niektórych chorobach krwi i zespole nerczycowym,
 20. Fe – żelazo jest ważnym składnikiem i budulcem krwi; norma wynosi dla kobiet 6,6-26 mikromola/l, dla mężczyzn 10,6-28,3 mikromola/l, zmiany stężenia skojarzone są z wieloma chorobami, m. in. z niedokrwistością, nowotworami, chorobami wątroby.

Przygotowanie do badania morfologii krwi (Warszawa)

Morfologia krwi powinna być przeprowadzone na czczo, gdyż właśnie wtedy uzyskuje się stosunkowo „czyste” wyniki, co oznacza, że nie są zakłócone przez wprowadzone do ciała substancje: kawę, papierosy, herbatę, jedzenie, po których to częściowo zawsze ulegają zmianie.

Zatem wśród zasad przygotowania do badania krwi należy wymienić następujące zmienne:

 • bycie na czczo,
 • najlepiej zgłaszać się na nie rano,
 • nie zażywać leków przed badaniem,
 • na 2-3 dni przed badaniem nie można pić alkoholu,
 • nie należy przeprowadzać badań w silnym stresie i nagłych, ostrych chorobach – jeśli badania mają służyć ocenie ogólnego stanu zdrowia,
 • ważny jest również półgodzinny odpoczynek przed badaniem – stan wyciszenia.

Badanie polega na wkłuciu w żyłę, najczęściej w zgięciu łokciowym. Pobrana krew trafia na szczegółowe badania do laboratorium. W Warszawie morfologia krwi bywa badana przez kilka większych laboratoriów bez względu na to, gdzie została pobrana, aczkolwiek niektóre ośrodki zdrowia zatrudniają analityków medycznych i wówczas na wyniki czeka się krócej – zazwyczaj odbiera się je tego samego dnia i tak właśnie jest w Centrum Panaceum.

Morfologię krwi bez skierowania od lekarza szczególnie zaleca się osobom, które: planują większe zmiany w swoim życiu w postaci rozpoczęcia treningów fizycznych, po przekwalifikowaniu w pracy na inne stanowisko, przed procesem odchudzania się, a zwłaszcza gdy towarzyszyć mu mają głodówki oraz w celach profilaktycznych.

5/5 - (1 vote)
Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu