przycisk umów wizytę Panaceum

Jakie kwalifikacje powinien mieć trener personalny?

Zasadność współpracy z trenerem personalnym udowodniliśmy już w poprzednich publikacjach. Jak dotąd nie wspomnieliśmy jednak o kwalifikacjach, które są niezbędne dla właściwego wykonywania tego zawodu. W powodzi ofert internetowych, gdzie okazja goni okazję, szczególnie ważne jest sprawdzenie kompetencji przed przysłowiowym kliknięciem kup teraz.

Rzeczywistość WWW

Wszyscy zwolennicy ćwiczeń w domu z pewnością rozpoczną swoją przygodę z treningiem personalnym od przejrzenia propozycji trenerów online. Jak powszechnie wiadomo, w Internecie można dowolnie kreować swój wizerunek, dlatego ciężko zweryfikować kompetencje poszczególnych oferentów, o ile nie są oni szerzej znani. Z kolei każdy popularny trener personalny, działający również w obszarze konsultacji internetowych, zazwyczaj wysoko ceni swoje porady.

Rozważając zatem poszczególne kandydatury, warto zorientować się co do opłacalności współpracy z fachowcami zatrudnianymi przez lokalną siłownię bądź fitness klub. Wiąże się to wprawdzie z koniecznością podjęcia treningów poza miejscem zamieszkania, ale z drugiej strony znacząco zwiększa możliwości osiągnięcia wymiernych efektów w krótkim okresie czasu (choćby ze względu na dostępność zróżnicowanego sprzętu do ćwiczeń). Podobnie weryfikacja kompetencji zawodowych lokalnego trenera personalnego nie powinna nastręczyć żadnych trudności.

Jeśli jednak zdecydujemy się pozostać przy opcji trenera indywidualnego online, który nie cieszy się jeszcze znaczącą renomą, powinniśmy w pierwszej kolejności zażądać od niego udokumentowania kwalifikacji zawodowych.

Trener personalny w świetle prawa

W myśl obowiązujących przepisów (ust. z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i rozp. MPiPS z dn. 7 sierpnia 2014 r. ws. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania), pracę w zawodzie trenera personalnego mogą podjąć osoby legitymujące się:

  • ukończeniem 18 roku życia,
  • co najmniej średnim wykształceniem,
  • niezbędną wiedzą i doświadczeniem,
  • niekaralnością – m.in. w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece, wolności seksualnej i obyczajności.

Dla dopełnienia trzeciego warunku niezbędne jest ukończenie kursu trenera osobistego, zwieńczone otrzymaniem certyfikatu. Renomowane placówki szkoleniowe zwykły wystawiać certyfikaty dwujęzyczne (w języku polskim i angielskim), dzięki czemu trenerzy mogą podejmować legalną pracę na terenie całej Unii Europejskiej.

Kursy są podzielone na część podstawową i zaawansowaną. W ramach części podstawowej kursanci kształcą się np. z zakresu anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy, dietetyki i psychologii. Absolwenci studiów na kierunkach sportowych czy instruktorzy sportu posiadający państwową legitymację mają zwykle możliwość przejścia od razu do części drugiej, gdzie większy nacisk kładzie się już na pracę własną (opracowywanie planów treningowych, obowiązkowe praktyki w klubach sportowych etc.).

W pierwszej kolejności powinniśmy zatem wymagać od naszego trenera personalnego przedłożenia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu. Część oferentów publikuje je bezpośrednio na swoich stronach internetowych, co stanowi znaczące ułatwienie i świadczy o transparentności.

Portfolio

Choć same kwalifikacje są niezwykle ważne, nie możemy zapomnieć również o wcześniejszych dokonaniach. Wiedza poparta sukcesami zawodowymi stanowi dodatkowy argument za wyborem konkretnej kandydatury. Dopytujmy więc o dotychczasowy dorobek, szukajmy opinii (nie tylko na macierzystej stronie trenera) oraz weryfikujmy profile w mediach społecznościowych. Oczywiście zasada ta dotyczy zarówno internetowych, jak i stacjonarnych trenerów indywidualnych.

Czy artykuł był pomocny? Prosimy o opinię.
Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu