Jak szybko spalić tłuszcz?

W dobie współczesnego pośpiechu, zapracowania, a też niezdrowej diety, szczególnie gdy jemy tak szybko jak żyjemy, przybieranie na wadze jest wręcz nieuniknione. Dodatkowo wpływa na to przestrzeń społeczno-zawodowa, która w ostatniej dekadzie wytworzyła właściwie wiele zawodów nie wymagających ruchu.

Również styl życia coraz częściej go od nas nie wymaga, robimy więc zakupy przez Internet, zamiast jak niegdyś udać się do sklepu, rozmawiamy przez telefon, zamiast odwiedzić bliskich czy znajomych. Wszystkie te zmiany stylu życia wytworzyły postać choroby cywilizacyjnej, bo też m.in. wymienione wyżej wynalazki w decydujący sposób wpłynęły na jej pojawienie się, w postaci mniejszej lub większej otyłości.

Jak szybko spalić tłuszcz? – to zatem pytanie na czasie i niekoniecznie dotyczy ono wyłącznie osób wyraźnie otyłych. Ów styl życia bowiem wpływa na nas wszystkich, nierzadko w sposób niewidoczny.

Jakie są konsekwencje otyłości?

Niewidoczny, gdyż cywilizacyjne, niezdrowe konsekwencje współczesnego trybu życia przekładają się nie tylko na nasz wygląd, a czasem otyłość nie musi być wyraźna, by nadmierne nagromadzenie się tłuszczu nawet zagrażało naszemu życiu. Jak szybko spalić tłuszcz?, to zatem pytanie nie tylko właściwe osobom, które mają nadwagę, bowiem zatłuszczenie dotyczy również naszych organów wewnętrznych.

Jest tak, gdyż:

  • tłuszcz rozkłada się w ciele w sposób wysoce zindywidualizowany i tak np. zaledwie nikły procent ludzi podczas tycia doświadcza również „opuchnięcia” ślinianek, które również zawierają komórki tłuszczowe, lecz nie „tyją” u większości ludzi,
  • zbędne kalorie zatłuszczają nasze organy wewnętrzne, nie każdy wie, iż dotyczy to nie tylko (choć przede wszystkim) wątroby, ale m.in. nawet serca; dodać należy, że również alkohol w dużej mierze je zatłuszcza, a zdawać by się mogło, że niejako tłuszcz rozpuszcza,
  • najpoważniejszą jednak konsekwencją wewnętrznego zatłuszczenia jest zatykanie się naczyń krwionośnych.

Przez powyższe powinniśmy dbać o siebie nie tylko wtedy, gdy w zdecydowany sposób przybieramy na wadze. Jak szybko spalić tłuszcz? – to pytanie, które powinien sobie od czasu do czasu zadać każdy, może z wyjątkiem osób bardzo szczupłych.

Jak szybko spalić tłuszcz?

Zadawane tu pytanie dotyczy jednak szczególnie osób z nadwagą i otyłych. Nie ma co do tego wątpliwości. W tym miejscu pojawia się problem, gdyż osoba otyła szybko tłuszczu nie spali, aczkolwiek można proces odchudzania przyśpieszyć. Jak szybko spalić tłuszcz? to zatem pytanie skierowane głównie do tych osób, które chcą poprawić i wymodelować sylwetkę, gdyż one zauważą zmiany – szybko.

Wśród metod, które pozwalają szybko spalić tłuszcz, należy wymienić:

  • intensywny trening interwałowy – jest treningiem o zmiennej intensywności ćwiczeń; dowiedziono, iż jest on 3 razy bardziej skuteczny w spalaniu tłuszczu od treningów standardowych; jego dodatkowe zalety sprowadzają się do: zaledwie 3 treningów w tygodniu, które już przyniosą oczekiwane efekty oraz czasu ćwiczeń, który może się ograniczać nawet do kilku minut, a już wówczas czas ten nie zostanie zmarnowany,
  • suplementację – istnieje kilka środków medycznych, które przyśpieszają spalanie tłuszczu w trakcie wykonywania ćwiczeń i jeśli nie istnieją ku temu przeciwwskazania powinno się korzystać w ich dobrodziejstwa, lecz najlepiej po konsultacji z osobistym trenerem,
  • trening elektrostymulacji mięśni EMS – metoda wręcz dla leniwych, gdyż nawet nie trzeba się poruszać, by tkanka tłuszczowa była spalana; polega on jednak na wykonywaniu ćwiczeń z jednoczesną stymulacją impulsami elektrycznymi mięśni, a efekt związany ze spalaniem tłuszczu jest znaczący, gdyż zaledwie 30 minut w kombinezonie jest odpowiednikiem kilku godzin na siłowni.

Wiadomo więc już jak szybko spalić tłuszcz, lecz należy raczej użyć słów: „przyśpieszyć bez wysiłku”. Spalanie tłuszczu to bowiem zindywidualizowany proces i należy wypróbować każdą metodę, by wiedzieć, która z nich działa na nas najskuteczniej.

Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu