Nowoczesny trening siłowy

Nowoczesny trening siłowy należałoby zdefiniować. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmiemy, że jest to kompleksowy zestaw metod, który wykorzystuje najnowszą wiedzę o treningu siłowym oraz technologię.

Metody te można również podzielić na „właściwe”, które dotyczą nowoczesnego treningu siłowego w ujęciu klasycznym oraz wszelkie inne – pomocnicze, które go wspomagają.

Nowoczesny trening siłowy – metody właściwe

Nowoczesny trening siłowy służy zazwyczaj albo budowie masy ciała, albo jego rzeźbie (co m.in. zależnie jest od diety). Wśród najnowocześniejszych technik ćwiczenia należy wymienić:

 • metodę progresywnego przeciążenia – która bazuje na wiedzy mówiącej o tym, iż w trakcie budowania masy i siły należy podnosić coraz większe ciężary,
 • metodę super serii – zakładającą progres w budowie ciała dzięki wykonywaniu serii kilku ćwiczeń ukierunkowanych na rozwój kilku mięśni, powtarzanych bez przerw jedno po drugim,
 • metodę gigant serii – zalecającą powtórzenia z przerwami po seriach, z niewielkim obciążeniem, których celem jest rozwój tej samej grupy mięśni,
 • metodę 21 powtórzeń – wykonywaną w ciągu, obejmującą 3 serie z 7 podseriami powtórzeń, w określonym, pełnym lub niepełnym ruchu,
 • metodę powtórzeń częściowych – przypominająca poprzednią, jednak wyłącznie z ruchami pełnymi,
 • metodę serii dopalających – polegającą na zwiększaniu serii powtórzeń, lecz niekoniecznie tych samych ćwiczeń,
 • metodę powtórzeń na czas – którą definiują ruchy negatywne i pozytywne wykonywane w określonym przedziale czasowym,
 • metodę dodawania ciężaru – co polega na stopniowym dodawaniu ciężaru w trakcie ćwiczeń,
 • metodę serii z redukcją ciężaru – co przebiega podczas serii dlatego wymaga pomocy innych osób,
 • metodę piramidalnego zwiększania ciężaru – która polega na dodawaniu w trakcie serii wcześniej prognozowanego ciężaru,
 • metodę piramidalnego zwiększania liczby powtórzeń – bliska poprzedniej, a różnica polega na zwiększaniu liczby powtórzeń ćwiczenia,
 • metodę powtórzeń wymuszonych – ponad wcześniej lub rutynowo zaplanowaną serią wykonuje się dodatkowe ruchy,
 • metodę powtórzeń niepełnych – polegającą na wykonywaniu częściowych ruchów w trakcie ćwiczenia,
 • metodę zmniejszania przerw między kolejnymi seriami – co prowadzi do zwiększenia wysiłku,
 • metodę wstępnego zmęczenia mięśni – w założeniu polegająca na ćwiczeniu pojedynczego mięśnia, by następnie przejść do ćwiczeń angażujących pozostałe mięśnie leżące w jego okolicy,
 • oraz metodę powtórzeń negatywnych – co w trakcie ćwiczenia polega na wysiłkowym wydłużaniu mięśnia.

Nowoczesny trening siłowy – metody wspomagające

Niemal każdy wie, że nowoczesny trening siłowy nie istnieje bez kilku elementów, które go wspierają i to bez względu na cel, jakiemu jest poświęcany.

Do zabiegów tych należą:

 • odpowiednia dieta – zwiększająca lub zmniejszająca bilans dzienny,
 • utrzymywanie metabolizmu na odpowiednim poziomie,
 • odpowiednia suplementacja przyśpieszająca osiągnięcie celu,
 • oraz, w tym już wypadku, zastosowanie nowoczesnej technologii, głównie elektrostymulacji mięśni – co znacząco stymuluje i wspiera wszystkie wysiłki podejmowane na siłowni.

Nowoczesny trening siłowy pozwala na osiągnięcie szybkich efektów w zakresie budowy ciała. Wymaga on samozaparcia i konsekwencji, a w przypadku nieprofesjonalistów zazwyczaj konsultacji trenerów. Warto jednak pomyśleć o tym, że pod fachowym okiem żadna minuta spędzona na siłowni nie będzie strata czasu.

Udostępnij artykuł w swojej sieci:
Menu